Foredrag

Foredrag høsten 2018

6. september
Bjørn Nordvik
Prosjektleder
Byggesak i Drøbak  NB!: Møtet avholdes i Smia

 


Stor interesse for hvordan Frogn følger opp nybyggprosjekter

 

20. september
Birger Løvland
Turguideforfatter
Til fots i Follomarka

11. oktober
Asbjørn Hansen
Tidligere Kripos
Fra et langt politiliv og som drapsetterforsker i Kripos

25. oktober
Nils Mørk
Kommunikasjonssjef i Leger Uten Grenser
Å redde liv og hindre nød – feltarbeid for Leger Uten Grenser

8. november
Torbjørn Færøvik
Forfatter
India, fra fattigdom til stormakt

22. november
xxxxx
xxxxx
Program ikke fastlagt

6. desember
Drøbak viseklubb
Evert Taube, i ord og sang

Foredragene (foruten 6/9-2018) holdes på restaurant Sjøstjernen i Drøbak, og begynner kl . 11.00.

 Tidligere foredrag finner du i arkivet.